theme line ดิสนีย์ ปรินเซสโมเมนท์

Theme Line - ดิสนีย์ ปรินเซสโมเมนท์

ธีมชุดพิเศษที่เลือกสรรฉากประทับใจของเจ้าหญิงคนงามแห่งดิสนีย์มารวมกันไว้ที่นี่ มองไปทางไหนก็มีแต่ฉากดีๆ ที่อยู่ในใจของทุกคน * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย
sticker line : T218
ประเทศ : ไทย
เงื่อนไขการดาวน์โหลด :